[./page_1.html]
[./page_2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Cursus KLEIN VAARBEWIJS I en II

Thuis achter je laptop, met persoonlijke begeleiding via internet en email.

Verdeeld over 12 sessiesbehandelen we de leerstof en volgen daarbij het ANWB-cursusboek, met ondersteuning van beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden.
Veel training gaat uit naar de EXAMEN-opgaven, zodat je daar vertrouwd mee raakt.
Je doet examen in Zwolle op een tijdstip dat jezelf het beste past. Net als de cursus is het examen ook een 'beeldscherm' examen.
inhoud online-cursus

Theoretische opleiding voor de landelijke examens. Inhoud van de sessies: voorbereiding en veiligheid, omgaan met het schip, de weg vinden op het water, verkeersregels op de binnenwateren, varen op ruim water en getijdenwater, navigeren en meteo.

De leerstof wordt met praktijkvoorbeelden geïllustreerd, navigeren wordt uitgebreid behandeld en veel geoefend met examenopdrachten.

Aanmelding t.z.t. voor de examens is persoonlijk en moet door de cursist zelf worden gedaan (www.vamex.nl)
buro REDSUM
kosten van deelname

gehele cursus Klein Vaarbewijs I en II     €  135,--  
alleen VBA (voor wie KVB I al heeft)       €    90,--
  
Buro Redsum
Nummer 25
9091 BE WYNS
info@redsum.nl
  
klein vaarbewijs I en II 
vanuit je 'luie'stoel